Go to Top

Forside

Forside

Christiansminde er et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge.

Christiansminde modtager børn og unge i alderen 7-18 år på indskrivnings tidspunktet, med mulighed for efterværn efter det fyldte 18. år.

Christiansminde har åbent 365 dage om året.

Vi har på nuværende tidpunkt plads til 4 nye børn eller unge.

Christiansminde er godkendt til akutpladser. Vi kan kontaktes i alle døgnets 24 timer af den anbringende myndighed.

For drøftelses af konkret barn eller ung kontakt da, Leder Rikke Underbjerg på 27605463.    

Vi vil derefter i samarbejde med anbringende myndighed vurdere matchningen af barnet eller den unge i forhold til Christiansmindes nuværende beboer og vores generelle målgruppe.